.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

GAITA DE BOTO GAITA ARAGONESA

Y ta no tresbatir as radizes e tamien espardir a nuestra cultura mosical por tierras Llionesas taño a gaita en iste lugarin.(Prexinaz un lugar de nomas de 100 bezins, e dende o cobalto d'o lugar, que ye an se troba a casa da lola d'a mia nobia, un forano tañendo a gaita...
como de conoximiento encara en tiengo una mica, dezidi trancame a cal y canto an alzan o biello carro de fusta, ta tañer a gaita.)

Prenzipie en Febrero d'ista añada a tañer. Grazias t'o refirme d'a mia nobia di o zaguer trango ta prenzipiar, e con l'aduya d'a Escuela de mosica de Utebo, que me ampro una Gaita de boto, prenzipie a fer rudio.

Dimpues de meses merque a mia gaita e dezidimos fer-le o bestiu, customizar nusatros mesmos a gaita.
De cusir, como prexinarez muitos, no en sabemos cosa. Pero con ganas e tiempo se puen fer milagros como este que podez beyer! Metimos dica espiguilla en as farandolas. Tot un treballo bien feito antimas de poliu.

Dimpues de un cabo semana de cusir como barrenaus a mia nobia e yo, e continar Lunes e Martes terne que terne, iste estio o resultau!!

Gaita_de_Boto_Aragonesa


A Gaita ye de Granadillo e Buxo e por l'inte no pienso espelletar denguna de cullebra ta aforrar-la.Gaita_de_Boto_Aragonesa_detalle
Agora nomas manca amillorar china chana, e ixo ye fazil con un d'os millors (ta yo o millor) mayestros que esiste.
Cuan prenzipias a tañer a gaita lo que en beras ye prou difizil ye mantener a presion en o Boto e boi pillando a marcheta, asinas que ya surte mosica, que no rudio, d'o clarin. ;-)


Gaita_de_Boto_Aragonesa_detalle_Cepo

1 comentario:

"O zagal de Molinero l'arco" dijo...

¿Encara yes beraniando? Aspero as tuyas entratas.
¿No sera que ya no te baga?.
Salu.