.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

ATURO POR BACANZAS

Tornare luego...

2 comentarios:

"O zagal de Molinero l'arco" dijo...

Pasalo bueno

Orebuc dijo...

Muitas grazias Zagal!!

(Encara remero que soi combidau cuan siga por a tuya redolada!! muitas grazias atra begada.)