.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

MAUT 1.0


Granizo present ta nadal que voi tener...


Que suene MAUT en o mas fosco d'o Betato, en o mas fundo d'a espelunga y untatz-vos con a ungla d'o buco dimpués de besar l'ano de Belcebú. [...] (MAUT)

Ya podetz veyer a suya web www.maut.com.es

No hay comentarios: