.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

iTunes 9

Güe, 9/9/09, Mac fera a presentazion d´o nuebo iTunes 9 e os nuebos modelos de iPod.A calendata ye ofizial, e cuan sigan as 10 am en o Pacifico (19 pm aqui) sabremos as nobedaz que porta o nuebo Itunes 9, asinas como as carauteristicas d´os nuebos gadgets de Mac.
Dica ixe inte, e entremistanto, a rete contina plenandose de pantallazos.