.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

O MIO PRESEN TA BUSATROS PER NADAL Umami うま味

S´amana la Nabidá. Queraz u no, ya ye aqui.
Dimpues de conozer a bels poquez de busatros en a II Trobada, y atros muitos que no bi estioron, quereba fer ta toz, un chicorron presen.
(Talmen puestar una iniziatiba ta nadal, si querez continar-la.)

O mio presen ye simplo, una mica friki pero sobretot sobrebueno:

A REZETA D´O APAÑO CHINO TA A ENSALADA!!

Si, si... ixe suco blancuzco que muitos conoixerez, que bels poquez sabrez fer, que a muitos tos cuacara asabelo y que ye de fazil fer (Si sapes como, y sobretot... si conoix l´igredien secreto!)

Ta prenzipiar os charrare d´as SABORS.
De seguras en conoixez 4:
Azeto
Dulze
Salau
Azido

Pero si tos diziera que bi´n ha zinco, de sabors...?

Tos presento (ta qui no la conoxez) a zinquena sabor: "UMAMI" うま味 probenien d´o
GLUTAMATO MONOSÓDICO (U "AJINOMOTO" TA OS CHAPONESES)


(nota ... bi´n ha seis de sabors, encara que con o conoximiento d´a zinquena ya serez prou frikis)

Estoi que ya prexinarez que ista zinquena sabor ye o ingredien secreto.

Agora ya sabrez perque en toz os puestos d´o mundo a cozina china, cates an cates, sabe igual.

Antis de tot, dizir-tos que ya no cal marchar dica China, u mesmo Chapon, ta mercar ajinomoto, bi´n ha asabelo de puestos en Zaragoza an mercar comida China.
Yo tos recomiendo una botigueta cutre que ye en a carrera Unzeta. bi´n ha muitas, en ixa carrera, pero en concreto tos recomiendo la que ye chusto deban d´a Ibercaxa.

De totas trazas, con isto d´a globalizazion, y tamien si no querez plegar frikis de raso, dende fa unas semanas se puede crompar en Carrefour, en o corredor d´a comida internazional. Lo claman Glutamato monosodico y bella cosa asinas como " Sazonador intensificador del sabor".

Encara que si biachaz t´a Barcelona, podrez trobar una botiga bien pincha y graniza al canto d´a plaza Catalunya, se clama DONG FANG, n´a Carrera Balmes, 6.
Talmen la millor ye en a carrera Compte Borrell, 334-336 cantonada Avda Josep Tarradellas, y se clama TOKYO-YA.

(Tamien podrez mercar en o mesmo corredor "Ras al hannout" un mezclallo d´espezias arabes emplegadas en Marruecos t´o Cus-cus, carnes etc. Si querez dar bel sabor arabe a la carne, isto ye perfeuto. Y ta plegar a rezeta arabe, podrez mercar chusto deban do teatro d´o mercau , en una carnezeria arabe, o millor pan de pita d´o mundo. (ozidental a lo menos...)A REZETA:

TA O SUCO:

Un baso de cafe (Chicorron) de binagre de bin blanco. (Se pue fer con binagre de roz.)
Un baso de cafe de zucre.
Meya chullaradeta (de cafe) de Ajinomoto (Glutamato monosodico)
Meya chullaradeta (de cafe) de sal.
Dos/Cuatro cullaras d´azeite de carasol.

Amasegar tot isto en a batedera zinco menutos (si... sera prou cansino, pero zinco menutos)
Y ya ye presto!!
(Dimpues d´os zinco menutos de batedera, puestar que o suco siga una mica calien y cal mete-lo n´a nebera.)


Yo particularmen, no emplego un baso de cafe de raso de binagre. (se queda un mica fuerte).
Lo que foi ye meter 3/4 partes de binagre de bin blanco y la resta de azeite de carasol.

Aguardo que tos faiga goyo a rezeta, y la faigaz serbir muitismo.
De seguras que garra chen creye que sigaz busatros qui ha feito o suco ta a ensalada.


Si belun fa la demanda, tos amostrare a fer sushi y sashimi!!

Iste ye o mio sushi:

POWER BALL

Preno o esguan dixau per "Tierra de Barrenaus" con o suyo "Mazo Estandar":
"Y si dimpués de tot isto bi ha belún que quiera prebar de ganar-me a friki, que prebe d'escribir cualcosa pior que isto en o blog suyo. Jua,jua.jua...."

Y tos comento iste Techno Gadget Friki ta fer exerzizio en casa.

A Power ball ye un Chiroscopio diseñau per a NASA ta exerzitar os suyos astronautas en grabedat zero. Iste Chiroscopio tiene os suyos alazez en a pendula de Leon Foucault ta contrimostrar a redolazion d´a tierra. Funciona grazias t´a fuerza zentripeta.
A fuerza d´o chiro d´o rotor que ye en o suyo interior aumenta seguentes a intensidad con a que se fa chirar a Power ball y o estau de forma d´o usuario. Cuan chiras a Power ball con mas intensidad, ista produze un chiflido cada begada mas agudo en proporción d´as reboluzions. No amenista alimentazion eleutrica ni baterias, os diodos LED que bi ha en a mayoria d´os suyos modelos s´enchegan con a enerchia que o Chiroscopio chenera.

Güe en diya a Power Ball se puede mercar en muitos puestos (en Zaragoza podez trobar-la AQUÍ) y emplegar-la ta exerzitar os musclos d´a man, abambrazo, biceps, triceps y güembro. Ye recomendable per enfortir os brazos ta practicar bels chuegos como tenis, golf, remo u mesmo GUITAR HERO.

Dito d´atra traza, seguntes chiras a Power ball, ista pesa mas. Os astronautas en grabedat zero no podeban puyar peso ta fer exerzizio y trobaron ista traza ta enfortir os suyos musclos. Puede pillar una belozidat de mas de 14.00 r.p.m y chenerar un par de torsion de +- 18 Kg.
Ye atra traza "friki" de meter-te cuadrau en a tuya casa con un techno-gadget.

Y ta muestra iste bideo que plego de grabar!!

(Per un regular pillo 10.000 u 11.000 rpm, que ya ye prou ta yo.)


MICROFALORDIA (ACLARAZIÓN)

A beyer si cambeando o tetulo pillaz o chuego de parolas d´a mia microfalordia!!

A PRIMERA LABADORA EN O LUGAR D´A MIA NOBIA ( A PRIMERA BEGADA QUE ME ESCOSCABA A ROPA A LOLA D´A MIA NOBIA U MESMO A PRIMERA COLADA)
He de reconoixer que no boi rematar a microfalordia de traza brillan, pues parixe que bels pocos (per no dizir garra chen) trobo o chuego de parolas entre escoscar ropa y fer foriquetas.
O per atro costau, que tenez l´esmo muitismo esmaliziau, y si no... que beyes en ista imachen?
Ya...ya... no digaz cosa... que me prexino a buestra respuesta.
Pero belun beye os DELFINS??
(si, bi ha delfins en a imachen... marraaaaaanos jejejejejeje) LOL.

Agora que sapez o secreto d´a mia microfalordia, podez tornar a leyer-la, que de seguras os fera bella riseta.


Yera nierbudo. No sabeba cómo actuar. A mía nobia no me soltaba d´a man. As suyas morisquetas me tranquilizaban. Yera plegau o momento. A mía ropa interior yera agora en as suyas mans. Me sentiba espullau. Remero a suya güellada entre esmaliziada y tierna, que me deziba que ixe inte lo remeraría tota a mía bida. Prenzipiaríanos n'a cozina y plegaríanos en o suyo cuarto.
Mai no ixublidaré tota ixa ropa, rezién pillada d'o estendedero, denzima d'a mesa d'a cozina.
Per fin a lola d'a mia nobia me preguntó: ¿Son de tu istos calzonzillos?

NORABUENA A TOZ OS PARTIZIPANS.

O sabado de tardis estio a segunda chornada d´a II Trobada de Fabloggers.
Felizitar a toz os partizipans y a tota a fablogosfera, y puxar-tos a toz a continar.

China chana imos entaban!

Gaztedi gorri-zuria zelai orlegian (CHOBENTU ROYA Y BLANCA N´O CAMPO BERDE)Athletic, Athletic, Athletic eup!
Athletic, gorri ta zuria
danontzat zara zu geuria
Erritik sortu ziñalako
maite zaitu erriak

Gaztedi gorri-zuria
zelai orlegian
Euskalerriaren erakusgarria.
Zabaldu daigun guztiok
Irrintzi alaia:
Athletic, Athletic
zu zara nagusia
Altza GaztiakAthletic, Athletic, eup!
Athletic royo y blanco
ta toz yes de nusatros
perque naixies d´o pueblo
te ama o pueblo.

Chobentu roya y blanca
en berde campo
exemplo d´Euskalerria
Esbandemos nusatros
o esultan irrintzi (Chilo)
Athletic, Athletic
yes o millor,
Entalto chobens!

A MÍA PRIMERA BEGADA.

Yera nierbudo. No sabeba cómo actuar. A mía nobia no me soltaba d´a man. As suyas morisquetas me tranquilizaban. Yera plegau o momento. A mía ropa interior yera agora en as suyas mans. Me sentiba espullau. Remero a suya güellada entre esmaliziada y tierna, que me deziba que ixe inte lo remeraría tota a mía bida. Prenzipiaríanos n'a cozina y plegaríanos en o suyo cuarto.
Mai no ixublidaré tota ixa ropa, rezién pillada d'o estendedero, denzima d'a mesa d'a cozina.
Per fin a lola d'a mia nobia me preguntó: ¿Son de tu istos calzonzillos?

Ista ye a microfalordia presentada ta partizipar n´o concurso d´a II Trobada de Fabloggers 2008 per "O Diaple d´o Gadget".