.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

PEPIN BANZO

Iste artista, mosico, cantaire... ye prou dificil de definir;
En a suya pachina web http://pepinbanzo.com en o trestallo "Qui soi" dice:
"Soy payaso, músico, mago, actor y persona… en este orden"
Yo estoi que Pepin Banzo simplament ye un artista

"Mas granizo que no alto"