.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

GUITAR HERO EN O PC


A muita chen le truca o ficazio que chuegue a Guitar Hero en o PC sin de guitarra ni cosa, nomas con o teclau.

Podez trobar por istos mundos dica tres chuegos ta PC ta dar-le al guitarrico

GUITAR HERO III (Original Pc version) Has de mercar-lo.
(Ista ye nomas una copia de seguranza ta no estricallar o buestro chuego Orichinal)

Frets on Fire
(De Baldes)

Guitar Zero (De Baldes)


Ista seria a traza de chugar con o teclau e as teclas a emplegar.

F1 ta f5 ta fer de Puen y a tecla borrar se fa serbir de puga.


E iste soi yo mesmo tañendo ONE de Metallica!!

(Iste bideo yera prometiu a Tierra de Barrenaus dende fa tiempos, e asti ye.
T´o mio mayestro Barrenau)O "RAMEN" DE NARUTO

Como muitos (talmen poquez) sabrez Naruto gosa minchar Ramen en un bar chicorron d´a suya aldeya.
E yo como buen narutard que en soi, a la fin, eba de fer Ramen bel diya ta chentar.

Isto surtio:


Aqui tenez a Naruto en o capetulo 168 fendo Ramen:
E ista ye a rezeta por si tos cuaca fer-la.

SOI TORNAU!!
Willy DeVille
, ixe cantaire prou difizil de definir, a caballo entre un crooner y os Piratas d´o Caribe, mos dixo fa tres semanas, RIP.
Tos dixo dos grnizas cantas.