.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

SEVILLA VS. ZARAGOZA

PAREXIUS RAZONABLES...


SEVILLA EXPO 92EXPO ZARAGOZA 2008

Olbidaba que Zaragoza ye graniza, bi´n-ha asabelo, de cosas, ta bisitar...

-Museos... ahhhhhh, tampoco no, os museos son trancaus ta la expo (nomas o Camon Aznar sera ubierto)

O telesferico dica a plaza d´o Pilar... ahhhhhhh, tampoco no, que no bagaba plegar-lo, y nomas ye dende a intermodal dica a expo.

Fer una gambada en o tranbia por as zentricas carreras de zaragoza... ba estar que no... que ni tranbia ni metro, que o conzello no adube.

Pero ba a estar tot muitismo poliu...

No hay comentarios: