.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

A Contradanza ta estiu.


O Periodico d´Aragon ba publicar o sabado ista trista notizia.

A Contradanza, u mojiganga, ye una danza de orichen zelta ( a zaguera n´Aragon d´iste orichen) que toz os 19 de Mayo se fa en Zetina.
No ye a primera begada que no puede estar feita en ista calendata, posposando-la ta lo estiu, encara que iste cabo semana estan as fiestas.


Nueu ombres, alumbratos baxo a luz d´as teas.Cuatro bestius de blanco con perifollos negros, atros cuatro de negro con perifollos blancos, asemellaus a os escletos de bellas danzas d´a muerte (como en Verges, Girona).

O zaguer ye "o diaple" bestiu de royo, con a suya cara mascarada con bigote y perilla.

Istos nueu ombres composan as 30 mudanzas y diferens escuches d´os que se compone a Contradanza, plegando con o afeitau d´o diaple.No hay comentarios: