.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

O chuguete barrenau.

Sabado de maitins y muitisma murria.
No mas que amenistaz una fuella de papel ta fer un poliu chuguete, d´ixos ta fer o fato buen ratet.

Como fer de una fuella un pinforzio que no atura de chirar.

Tos dixo o bideo ta que prebez de fer-lo.No hay comentarios: