.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

SOZ O BLOG!

Toz busatros, sigaz muitismos o poquez, soz a lo menos a mitá d´o blog!
(Yo diziria que o blog ye a la fin a chen que lo leye, que busatros soz o blog.)
No goso de escribir muito, no goso de dixar muitos comentarios, pero leyer tos leigo siempre.
Dito isto, tos dixo bels bideos que de seguras os cuacaran.

O primer bideo ye d´una colla Tedesca: CORVUS CORAX
Si tos fa goyo LURTE, ista atra tamien. (Podria dizir-se que son os Lurte d´Alemania)
A canta se dize Saltarello, y parixe estar que yera un baile meyebal Italiano o bella cosa parellana. (o mio ran d´italiano y aleman ye chicot y no he sacada mas informazion.)Y a custion ye que ista canta ha d´estar ta os grupos de Folk de per alla como ta nusatros a Jota de Bujaraloz, a Culebreta o mesmo cualsiquier canta que se tos ocurra d´ixa mena.

Exemplos...


Iste me cuaca asabelo

No hay comentarios: