.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

ALMENDRERAS EN FLOR


As Almendreras ya escomezipian a estar en flor, a ribera l´Ebro a reberdear y d´ixas trazas parixe que l´ibierno mos dixara mas luego que no tardi!

A beyer si maitin de maitins no soi masiau galban y m´en boi a fer-le unas fotos a la barca Candespina.Con isto d´a GR 99, os camins per an goso d´ir en bezicleta os son dexando bien pinchos. (Cal dizir que bel troz de camin, en dos añadas y muitismas riadas, no bi han escoscao ni miaja, has de baxar d´a bezicleta ta pasar per asti, pero asinas ye a naturaleza, y os camins que son dentro do cauz natural.)


No hay comentarios: