.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

A CASA D´O GAITER / LA CASA DEL GAITEROPodretz trobar mas info en a suya graniza (tot cal decir-lo) pachina web:
www.lacasadelgaitero.com

No hay comentarios: