.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

DENDE "PURNAS EN O ZIERZO"

Proposa ta collas mosicals que leyeba en PURNAS.

Tiens una colla mosical? Yes aragones? Troballa tiene una proposa a fer-te.


Podretz trobar totz os detalles en a web de

TROBALLA

Prou interesant!!

No hay comentarios: