.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

COMO IR DE BOTIBOLEYO A CAGAR

Ir de REPENTE a KAGAR agora ye mas fazil grazias a goolge maps.

No hay comentarios: