.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

O "RAMEN" DE NARUTO

Como muitos (talmen poquez) sabrez Naruto gosa minchar Ramen en un bar chicorron d´a suya aldeya.
E yo como buen narutard que en soi, a la fin, eba de fer Ramen bel diya ta chentar.

Isto surtio:


Aqui tenez a Naruto en o capetulo 168 fendo Ramen:
E ista ye a rezeta por si tos cuaca fer-la.

No hay comentarios: