.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

O iPhone 3G por 99€

O iPhone 3G podria baler arredol de 99 euros en Europa.
A nueba bersion d´o telefono de Apple se presentara o prosimo lunes 9 de chunio en San Francisco.
Steve Jobs, consechero delegau y cofundador de Apple, desentutaria os detalles respeutibe d´o nuebo gadget en o discurso que ofrexira en una conferenzia de fabricans o prosimo diya 9 de chunio en San Francisco.
No hay comentarios: