.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

YA FEBA DIYAS!!

QUE PUES!!

Ya feba diyas que no dixaba garra coseta per asti.

Nuebo treballo, nuebos orarios y mas quefers, no le dixan a uno ni alentar.

Como sapez me cuacan as frikadas asabelo, mas que mas si estan orientals, e ista falordia plego de leyer-la en yonkis.com y quereba meter-la ta toz busatros.

Como tamien sapez, encara o mio ran, d´aragones, en ye amillorable per toz os cantos, (atra razon mas ta continar escribiendo n´aragones).

Cualsiquiera que beiga bel (o muitos, talmen) errors, encantau de correxir-los y de que me corrixan!! (En cualsiquier bariedaz!!)¿Sapez porque o aniello de compromis se emplega en o cuatreno dido?

Bi-ha una falordia China que lo esplica de traza simpla…

O dido gordo son os Pais.

Os endizes son os tuyos chirmans y os tuyos amigos.

O dido corazon yes tu mesmo.

O dido anular a tuya parella.

O dido currin ye o dido d´os tuyos fillos.

Agora preba de chuntar as mans palma con palma, dimpues, chunta os didos corazons de traza que siga chunta con chunta, como se amuestra en a imachen:Agora preba de trestallar os didos gordos, notaras que pueden obrir-se por que o suyo destin no ye bibir con tu dica o diya d´a tuya muerte. Chuntalos nuebamen.

Agora preba de trestallar os endizes (que son os tuyos chirmans y amigos), notaras que tamien puedes trestallar-los por que ellos se n´iran cadascun por o suyo camin, siguindo o suyo destin.

Preba agora de trestallar os currins, que son os tuyos fillos, y que tamien s´abren por que cuan sigan mozes y no te amenisten ta cosa se n´iran.

A la fin prebaz de trestallar os buestros didos anulars y beyeraz que simplamen no podez trestallar-los… ixo ye por que a buestra parella y busatros tenez o mesmo destin dica o zaguer diya d´as buestras bidas, y yer por ixa enchaquia que se emplega en iste dido os aniellos.

Bueno, si tos ez ganau un beso/peton/muxu con ista falordia dimpues de rezentar-la t´a buestra parella, ya sapez… A dixar un comentario! ;-)

No hay comentarios: